Cơ Cấu Tổ Chức

Ông Phạm Quang Hàng

Ông Phạm Quang Hàng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Trần Thị Thuyền

Bà Trần Thị Thuyền

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Quách Trần Mai Nguyên

Bà Quách Trần Mai Nguyên

Phó Tổng giám đốc

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ OLYMPIC

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - MST: 3603425174
Tel: (+84) 251 3686 010
Fax:
Email: info@olympicscoffee.com

Video